E/F Ørnegården

EF Ørnegården - under ombygning!

Ejerforening i Københavns nordvest kvarter

Foreningen

Ejerforeningen Ørnegården er hjemhørende i ejendommen 'Ørnegården' som er afgrænset af Lærkevej, Ørnevej og Musvågevej i Nordvest- kvarteret i København. Ejendommen består af 140 to- tre- værelses ejerlejligheder.

Vedligeholdelsesstandarden på ejendommen er høj. Der føres løbende kontrol og overvågning af ejendommens beskaffenhed og vedligeholdelsen planlægges grundigt og effektiv. Tilstandsrapporten har ingen alarmerende meldinger.

Der udføres også løbende forbedringer og moderniseringer. Som eksempler kan nævnes: I 2000 blev ejendommen tilsluttet fjernvarmenettet og fik en helt ny og moderne varmecentral. I 2003 blev 4 af vores 14 trappeopgange malet fra kælder til kvist. Alle vinduer males med et interval på maksimalt 6 år. Der er knap en million på fælleskontoen, og der er påbegyndt yderligere opsparing til renovering.

 

Vores gård er desuden blevet udpeget til gårdsammenlægning af kommunen. Gården bliver endnu grønnere, med grønnetage på skuerne og en ny og forbedret legeplads. Arbejdet er forventet færdigt i efteråret 2015.

Der er i ejendommen et livligt beboerdemokrati, som ikke begrænser sig til de formelle kanaler: generalforsamling, bestyrelse osv. det udfolder sig også via diskussioner under tørrestativet, ved grillpladsen og i cykelkælderen.

I det hele taget er Ørnegården en aktiv ejendom, der veldrevet og velplaceret tager aktiv del i lokalsamfundet og naturligt udfylder sin placering i Nordvest- kvarteret. Så hvad enten du er tidligere, nuværende eller kommende beboer, eller blot på hastigt besøg, så velkommen hos os.

 

 

Facebook

 

Vi har nu oprettet en side.

 

Parknet.dk

 

Det blev afgjort ved den ekstraordinære generalforsamling

i Juni 2014, at vi tegner en aftale med Parknet.dk om levering

af TV og FiberInternet.

 

Vi aftalte samtidig at vi opsiger vores aftale med YouSee

 

Har du spørgsmål her til, så er du som altid

velkommen til at kontakte bestyrelsen på

bestyrelsen@oernegaarden.dk

Viceværtens kontor findes i kælderen under Musvågevej 11. Der er kontortid på hverdage fra kl. 9.00 – 9.30

Viceværten tager sig af den daglige drift af ejendommen og kan kontaktes ved problemer med varme, vand, gas og lignende. Udlevering og registrering af vaskebrikker administreres ligeledes af viceværten. Fejlmeldinger på vaskeriet kan udover telefon og mail, rettes til Niels via viceværtens postkasse i porten mod Musvågevej.

Ved byggetekniske spørgsmål henvises til ejendomsinspektøren. Tom Buchard Christensen